Header

Lägga till familjemedlemmar

Om du har skapat en profil för familjemedlemskap och betalat familjemedlemskapsavgiften på 300 kr har du också möjlighet att lägga till fler familjemedlemmar i Myclub. Då är det en i familjen som blir familjehuvud, och resterande familjemedlemmar adderas utan extra kostnad.

Du kan lägga till familjemedlemmar som bor på samma adress.

I dagsläget kan du inte lägga till familjemedlemmarna själv i systemet - utan du måste då kontakta SHRA Örnsköldsvik för manuell registrering.

Så här gör du:

  1. Skriv ett mail till oss: shraovik@gmail.com
  2. I ämnesraden skriver du: Lägga till familjemedlem Myclub
  3. I mailet skriver du nedanstående information för att vi ska kunna lägga till familjemedlemmen/-medlemmarna:
  • För- och efternamn
  • Födelseår
  • Adress, postnummer och postadress
  • Mobilnummer
  • Mailadress


Om familjemedlemmen vill kunna skapa en egen profil på MyClub måste vi registrera en egen mailadress. Har personen ingen mail så går det bra att skriva samma mailadress som familjehuvudet.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub