Header

Välkommen till SHRA Örnsköldsvik!

I menyn ovanför hittar du information om klubben, kontaktpersoner, tid och datum för möten, vad som är på gång och mycket annat.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att få de allra senaste nyheterna om vad som händer i klubben, se länkar i högerspalten.

Dagordning Årsmöte SHRA Örnsköldsvik 2023

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av Justeringsmän tillika rösträknare, 2 st

5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Årsbokslut samt revisionsberättelse

9. Räddningsteamets verksamhetsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Fastställande av årsavgifter

12. Behandling inkomna motioner
12.1 Medlemsansvarig behöver hamna på kassörsposten då medlemsansvarig behöver kunna komma åt ekonomisystemet.

13. Val av ordförande, 1 år

14. Val av vice ordförande, 2 år

15. Val av kassör, 1 år

16. Val av vice kassör, 1 år

17. Val av sekreterare, 2 år

18. Val av vice sekreterare, 1 år

19. Val av styrelseledamöter, 2 st, 2 år

20. Val av firmatecknare, 1 år

21. Val av valberedning, 1 år

22. Val av revisor, 1 år

23. Val av miljöombud, 1 år

24. Val av festkommitté 3 st, 1 år

25. Val av sociala medier-och webbansvarig 1 st, 2 år

26. Medlemsansvarig, 1 år

27. Val av caféansvariga 1 st, 2 år

28. Årsmötets avslutande

Md 334923212 941670270172715 8424931508907510355 n
Md 331408793 716661246620853 1426751846102632245 n

OBS!

-Medlemsavgift 2023-

Faktura för medlemsavgiften kommer att dyka upp på mailen ni har angett i medlemsregistret!

Md 296227053 566070875244701 9027849230291103396 n
Varmt välkomna!

Hej på er!

SHRA Ö-vik jobbar nu med att byta medlemsregister, och därför ber vi nu Dig som medlem om hjälp.

För att underlätta vårt arbete behöver vi:

 • För- och efternamn
 • Ditt fullständiga personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
 • Telefonnummer
 • Mailadress

 • Dessa uppgifter mailas till shramedlem@gmail.com

  -

  Detta innebär också att de årliga fakturorna för medlemsavgiften inte kommer att kunna skickas ut som vanligt.
  Avgiften betalas därför direkt till klubbens bankgiro: 5063-4476

  Vuxen enskild 200:-
  Ungdom enskild (under 20 år) 50:-
  Familjemedlemskap (boende på samma adress) 300:-

  OBS märk inbetalningen med ditt för- och efternamn!

  Hoppas att Ni har överseende med detta.
  Tack så länge!  Medlemmar, se hit!

  Nu finns möjlighet för dig som medlem i SHRA Ö-vik att korttidshyra en plats i garaget. (Minst en vecka)

  För mer info - kom ut till klubben eller kontakta:

  Stefan Brodin 070-257 81 01
  Marcus Westin 072-209 99 30

  Angående SBF Mellannorrlands ställningstagande.

  Vi har blivit ombedda av vårat distriktsförbund (SBF Mellannorrland) att inte betala våra licenser till huvudförbundet (SBF).

  Vi har inte fått någon tydlig förklaring till vad som är orsaken till ställningstagandet och känner därför att vi inte kan ställa oss bakom det.

  Vi kommer att betala våra licenser och avgifter, och uppmanar våra medlemmar att göra detsamma.

  /SHRA Örnsköldsviks Styrelse

  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub